διεξέρχομαι

διεξέρχομαι
(AM διεξέρχομαι) [εξέρχομαι]
1. διαβαίνω, περνώ ανάμεσα
2. (για βιβλία, έγγραφα κ.λπ.) μελετώ απ' την αρχή ώς το τέλος
3. διαπραγματεύομαι ένα θέμα με κάθε λεπτομέρεια
μσν.
υποστηρίζω
αρχ.
1. υπομένω πόνους
2. (με την προθ. δια) α) περνώ διαδοχικά, με τη σειρά («ἐπεὶ διεξεληλύθασί γε διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἰ ἄνθρωποι» — δοκίμασαν όλα τα είδη τών ποινών)
β) (με αισχρή σημασία) συνουσιάζομαι με πολλές (-ούς) στη σειρά
3. (για χρόνο) περνώ, διαβαίνω
4. (για νομικές διατυπώσεις) συντελούμαι
5. φρ. α) «διεξέρχομαι τὸν βίον» — πεθαίνω
β) «διεξέρχομαι αὐτὸς πρὸς αὑτόν» — μελετώ τον εαυτό μου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • διεξέρχομαι — go through pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξέλθω — διεξέρχομαι go through aor subj act 1st sg διεξέρχομαι go through aor subj act 1st sg διεξέρχομαι go through aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξέλθῃ — διεξέρχομαι go through aor subj mid 2nd sg διεξέρχομαι go through aor subj act 3rd sg διεξέρχομαι go through aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διέξελθε — διεξέρχομαι go through aor imperat act 2nd sg διεξέρχομαι go through aor ind act 3rd sg (homeric ionic) διεξέρχομαι go through aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξεληλυθότα — διεξέρχομαι go through perf part act neut nom/voc/acc pl διεξέρχομαι go through perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξεληλύθειν — διεξέρχομαι go through perf inf act (epic) διεξέρχομαι go through plup ind act 1st sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξελθόν — διεξέρχομαι go through aor part act masc voc sg διεξέρχομαι go through aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξελθόντα — διεξέρχομαι go through aor part act neut nom/voc/acc pl διεξέρχομαι go through aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξελθόντων — διεξέρχομαι go through aor part act masc/neut gen pl διεξέρχομαι go through aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεξελήλυθε — διεξέρχομαι go through perf imperat act 2nd sg διεξέρχομαι go through perf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”